Самоковското сметище генерира проблеми

Пред съветниците по време на сесията им бе докладван отчетът за депото в Самоков. По време на дискусията кметът сподели, че откакто е построено, боклуците из самоковските улици, из покрайнините и реките са станали повече. Съветникът Емил Николов пък поясни, че инсталациите и технологиите на самоковското депо са отречени в Европа още преди години.

По думи на овластени сметището тежи все повече на Самоков – и заради пръснатите навсякъде боклуци, и заради необходимостта от поддържане на сграден фонд, закупуване на нова техника, неподходящ терен и неподходящ климат за такова съоръжение, заради липса на приходи и защото останалите три общини – Костенец, Ихтиман и Долна баня, за които бе построено, отказват да карат боклука си в Самоков.

В годишния отчет на регионалното депо се посочва, че приходите са 118 356лв., разходите са 247 884лв.

В доклада се съобщи също, че част от депото е локална пречиствателна станция, в която трябва да се събира инфилтрат, след което от пречиствателната станция на депото водите да се отвеждат към градската пречиствателна станция за отпадни води. От отчета стана ясно, че през месец декември станцията била консервирана заради лоши атмосферни условия.

Общото количество на приетите отпадъци през 2017г. е 8987 тона. Служителите на депото казват в отчета си, че условията, при които се извършва сепарирането и депонирането са доста сурови през зимните месеци, което води до чести аварии на техниката и разболяване на работещите. Необходими били големи усилия да се поддържа големия сграден фонд през зимата, както и пречиствателното съоръжение, електронна везна, помпена станция. В отчета си служителите посочват още какво трябва да се закупи, за да заработи нормално депото.

В дискусията се включи съветникът Васил Зашкев: „Г-н Марков заяви, че за депото са необходими още много инвестиции за закупуване на техника и т.н. Нека г-н Марков поясни, въпросът ми е и към кмета – дали всичко е предвидено и проектирано в това депо както трябва? Докога ще наливаме средства там? Колко пари още ще ви тряват, за да работи ефективно?“.

Кметът припомни, че и миналата година в бюджета е била заложена възможност да се кандидатства за средства в ПУДОС. „Тази година също в бюджета има заложени пари за допълнително оборудване, за доокоплектоване на депото. Когато е проектирано депото, тъй като е за определена сума, бе включено и сепарирането, за да може не както много други общини целият боклук да се изхвърля в клетката, а да се вадят вторичните суровини, които след това да могат да се продадат. През миналата седмица направихме първия търг, на който продадохме тези вторични суровини. Но заявявам, че приходите на депото не са достътъчни, защото към настоящия момент отпадъци от другите общини не се карат и съответно нямаме приходи от общините, които са задължени да карат смет тук. Към настоящия момент единствено община Самоков ползва депото“ – съобщи кметът Георгиев.

„Аз съм потресен, десет милиона ей така са хвърлени!…Питам се как в Западна Европа и по света работят такива депа, там има зими много по-тежки от нашите! Кажете точно какви са проблемите, не се оправдавайте с минусови теператури!“ – апелира съветникът д-р Панев.

Съветникът Емил Николов допълни, че отпадъците, които идват в депото, не отговарят на условията и не може да се сепарират. „Ние не можем да сепарираме отпадъци, които са събрани по този начин“ – каза Николов.

Съветникът инж. Ал. Кроснев също се изказа по темата: „С пускането му в града се явиха още много сметища. Хората си изхвърлят боклуците къде ли не!“

„И с г-н Крснев съм абсолютно съгласен, и мен ме дразнят тези боклуци. Дадени са телефони на Общината, когато хората искат, ние да ги изхвърляме тези отпадъци. Всеки които иска да си хвърли отпадъците, в депото има контейнери, и безплатно хората могат да ги закарат. Но и моето мнение е същото, откакто открихме депото, боклуците из улиците са повече. Това е истината“ – допълни кметът.

Съветници апелираха към общинска адиминстрация: „Общината има контролни функции“.

На финала съветникът Емил Николов обобщи: „Тези технологии, които ползваме тук, в Европа са отречени преди 20 години“.

Отчетът бе гласуван от съветниците.