Рeформаторският блок – да се отнема необяснимото богатство

Коалицията дава 10 отговора на “въпросите, които вълнуват хората“

Отнемане на необяснимото богатство чрез въвеждане на модерни системи за проверка на почтеността и чрез прилагане на правилото, че публичните лица могат да бъдат записвани, филмирани и фотографирани при изпълнение на служебните им задължения. Това е една от мерките, залегнала в предизборната програма на Реформаторския блок „Разум, Родолюбие, Развитие“ , която беше представена накратко днес от председателя на предизборния щаб Петър Москов.

Цялата предизборна програма ще бъде представена в събота, а в понеделник трябва да са ясни и водачите на листите.

“Намираме се в ситуация, в която има море от обещания, море от популизъм. Има наддаване като на петъчен пазар. В тази ситуация целта на Реформаторския блок (РБ) е да върне разума в политиката. От нас няма да чуете обещания и включвания в това безумно надаване“, каза Москов.

Той посочи, че Реформаторският блок се ангажира през програмата си да отговори на реалните въпроси, които вълнуват хората.

Москов представи „10 важни въпроса пред България и отговорите на Реформаторския блок“, върху които ще бъде построена и програмата:

1. Как да ограничим корупцията?

Чрез приемане на работещ антикорупционен закон, пълна имуществена проверка на лицата в корупционен риск и отнемане на необяснимото богатство, чрез въвеждане на модерни системи за проверка на почтеността, чрез прилагане на правилото, че публичните лица могат да бъдат записвани, филмирани и фотографирани при изпълнение на служебните им задължения.

2. Как да осигурим честен изборен процес?

Като въведем навсякъде машинно, а в перспектива и електронно гласуване, като изчистим избирателните списъци от “мъртви души“, като запазим пропорционалната избирателна система с преференции.

3. Как да реформираме правосъдието?

Чрез въвеждане на персонална отговорност вместо анонимност при назначенията, чрез създаване на система, осветляваща некомпетентните и корумпирани магистрати, чрез активно участие в създаването и развитието на общоевропейските правозащитни органи, в това число и на Европейска прокуратура.

4. Как да подобрим образованието?

Като гарантираме бюджет за образование не по-нисък от 4.5 % от БВП, като стимулираме квалифицираните и мотивирани учители и университетски преподаватели, като ориентираме образованието към индивидуалните нужди на децата, като засилим връзката между учебните планове и програми и нуждите на пазара на труда.

5. Как да запазим българската културна идентичност?

Като възприемем разбирането, че културата не може да се развива само на пазарен принцип и засилим публичното финансиране на българските културни институции и творци.

6. Как да модернизираме здравеопазването?

Като премахнем търговията със здраве и наложим строг контрол върху разходването на средствата, като въведем електронно здравеопазване, като модернизираме спешната помощ и подобрим достъпа до извънболнично лечение, като инвестираме във високотехнологични методи за диагностика и лечение и осигурим достъпни и ефективни лекарствени продукти.

7. Как да намалим бюрокрацията?

Като изградим работещо електронно управление, като премахнем ненужните административни регулации, като направим служителя зависим от мнението на обслужваните граждани.

8. Как да осигурим чиста медийна среда?

Чрез въвеждане на правила за разкриване на реалните собственици на всички медии и на прозрачност на финансирането им.

9. Как да решим проблема с мигрантите?

Чрез разполагане на европейски сили за сигурност на южната граница на България и на целия ЕС и чрез пълно затваряне на границите за нелегално преминаващи.

10. Как да увеличим доходите?

Като изпълним всичко казано дотук, като поддържаме ниски данъци, като стимулираме конкуренцията и подобрим бизнес средата и така да осигурим ускорен растеж на българската икономика.