Реформаторите на семинар за успешни практики

В хотел “Самоков” в Боровец се проведе семинар на Реформаторския блок. Негова тема бе „Обучение на общинските съветници от РБ – политики, инициативи, успешни практики“.

Във форума взеха участие общинските съветници от Коалиция „Реформаторски блок“ от Южна България, представители на ръководството на СДС, депутати от РБ, ПР екип, външни експерти. Семинарът бе открит от  председателя на СДС и министър на икономиката Божидар Лукарски. За работата на общинските съветници от РБ в местните парламенти, и техните политики, инициативи и за успешните практики на местната власт говори Костадин Марков, народен представител от РБ. За комуникационните техники изказаха становища Анна Гочева и Емил Кошлуков – експерти по комуникация.