Референдум на 25 октомври, кое е важното?

Освен гласуване за местна власт, на 25 октомври ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или с „НЕ“ в отговор на ВЪПРОСА:

Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?

Както е известно референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе.  Електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод на гласуване. Много повече български граждани, живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да упражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до механизмите и начините за гласуване по електронен път, включително за избирателите със специфични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недействителните бюлетини значително ще се намали.

Дистанционното електронно гласуване ще намали подмяната на вота и политическата корупция. Няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон.
НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

Референдумът ще се проведе заедно с изборите за общински съветници и кметове. Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.