Ремонт с пари от ЕС

Вчера пътят бе инспектиран от Държавна приемателна комисия. Ремонтът на пътя, с дължина от около 10 км, бе звършен през август. Строителните дейности са съгласно одобрения и изработен от Община Самоков проект, който спечели финансиране по Оперативна програма „Развитие на селските райони”. Този проект включва три обекта.

С пътя Драгушиново – Злокучане приключва проектът. Ремонтираният участък обхваща разклона за селото Драгушиново от обходния път на Самоков, продължава до разклона на село Злокучане и продължава по отсечката до пътя за София. Извършен е основен ремонт на асфалтовата настилка с полагане на нова, поставена е пътна маркировка и пътни знаци, оформен е банкет, изградени са отводнителни канавки, поставени са бордюри, на опасните участъци, на завоите и мостчета, са поставени мантинели.
Първият обект по проекта бе основен ремонт на пътя през село Белчин, който приключи в края на миналата година и му бе издаден акт 16 през февруари, тази година. Другият обект е пътя до село Доспей, който бе въведен в експлоатация през юли.
Стойността на целия проекта е 4 млн и 300 хил. лв. , който се финансира по подмярка “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.