Ремонт на тротоарите

От края на април започна ремонт на тротоарите в Самоков. „Ремонтът се извършва в изпълнение на сключения договор по проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за благоустрояване и основен ремонт на тротоарни настилки и други обществени пространства в община Самоков”. Обособената позиция за ремонт на тротоари  се изпълнява от  фирма „Инвестстрой 57” ЕООД. Договорът е на стойност 395 083 лв. без ДДС“ – уточниха от Общината.

От общинска администрация припомнят още, че в края на миналата година фирмата започна подмяна на тротоарната настилка на ул. „Отец Паисий”. На част от улицата бяха ремонтирани тротоарите и поставени цветни павета. Останалата част от тротоарните площи бе оставена за тази година, тъй като имаше заявени и предвидени изкопни дейности. От миналата седмица фирмата поднови работата си по тази улица – казаха пред медиите от администрацията.

„Миналата година част от дърветата по улицата бяха отрязани, тъй като бяха болни и в голямата си част бяха изгнили отвътре. Корените на дърветата бяха толкова прораснали, че бяха разместили бордюрите и плочките и почти бяха стигнали до асфалта на улицата. Като по-рентабилно и ефективно се е взе решение дърветата да бъдат отрязани, предстои дънерите изкоренени. На новата тротоарна настилка ще бъдат оформени пространства за засаждане на нови дървестни видове, подходящи за градска среда“ – поясниха от общинска администрация.

Поръчката в тази позиция предвижда още извършаването на ремонт на тротоара на ул. „Търговска”, където ще бъдат поставени унипавета и ремонт на тротоара на ул. „Македония”, като ще бъдат поставени плочки и ще бъде оформен джоб с места за паркиране.