Ремонтират 500 училища за 2 години с европари

500 училища и детски градини ще бъдат ремонтирани през тази и следващата година по оперативна програма „Региони в растеж“ и по програмата за развитието на селските райони – оповести образователният министър Красимир Вълчев.

За новия програмен период ще бъдат обновени 140 професионални гимназии.

„Ще продължим да преструктурираме приема и да даваме приоритет на онези училища, които обучават по технически и аграрни специалности“ – каза още Вълчев.

Професионалната гимназия по селско и горско стопанство в Кърджали е ремонтирана за 1,3 млн. лева. Ремонтните дейности се състоят в смяна на дограмата, саниране на сградата, хидроизолация на покрива и довършване на оградата на училището.

 

В гимназията по селско и горско стопанство в Кърджали, която е с регионално значение, обновяването включва и учебно-техническо оборудване.