Реклама в сайта

За всички, които искат да рекламират на страниците на нашия сайт, сме предвидили следните възможности:

  1. Банер в главата на сайта, размер 468х60 рх – 10 лв. на ден, 60 лв седмично,  190 лв. за  1 месец
  2. Банер в дясната лента, размер 125х125 рх – 10 лв. на ден, 40 лв седмично,  150 лв. за 1 месец
  3. Банер в дясната лента, размер 160х600 рх –  10 лв. на ден, 60 лв седмично,  190 лв. за  1 месец
  4. Представяне на фирма и публикуване на материали – 90 лв.

Отстъпки за  абонамент: 6 месечен – 15%; едногодишен – 30%

Цените са в български лева без включени 20% ДДС.
Публикациите се заплащат авансово.

Ако имате въпроси, може да се свържете с рекламния ни отдел на е-mail: samokovin@abv.bg

Технически изисквания за реклама в сайта:

  • Рекламните банери и бутони могат да бъдат статични или анимирани във файлови формати GIF, JPEG или FLASH.
  • Всички FLASH банери трябва да бъдат изпращани от клиента с .FLA файловете и всички използвани шрифтове.
  • Банерите трябва да бъдат с вграден линк, който да се отваря в отделен прозорец.