Регистрираните безработни са 2 575 лица

Най-нисък процент на регистрирани безработни лица от 6 години насам, показва статистиката за месец август. За Бюро по труда Самоков броят на регистрираните безработни е 16,6 % или 2 575 лица. Спрямо месец юли това е спад с 1,2 пункта, а спрямо същия отчетен период за миналата година, спадът е с близо 4 пункта.  Регистрираните лица до 29 години са 15,6 % от общия брой. Проблемна си остава групата на лицата над 50 години, които продължават да държат висок процент – 27,6. По отношение на структурата, близо 54% е делът на регистрираните жени. По отношение на образованието, отново най-голям % е на хората с начално и по-ниско образование – 41,6, следвани от тези със средно – 35,3%. Общият брой на новорегистрираните през отчетния период е 160.

През август 7 лица са включени в Програмата за продължително безработни, две лица са по програмата „Помощ при пенсиониране”, 2 – по програмата „Обучение и заетост на лица с трайни увреждания” и 16 по оперативни програми.

До края на месец септември трябва да бъде разработена Регионалната програма за заетост. Съгласно промените на Закона за насърчаване на заетостта, тези програми се разработват от областните администрация на база подадени заявки от всяка община. Утре в Общината ще се проведе заседание па работна група, която ще подготви заявките, съобразно потребностите и видовете дейности.

Предстои да бъдат одобрени критериите, по които ще бъдат оценявани проектните предложения на Общините. До края на месеца от областна администрация трябва да подготвят одобрените за Общините по бройки и да ги включат в регионалната програма, която ще бъде внесена в Министерство на труда и социалната политика. Изпълнението на програмата трябва да стартира от 15 октомври.