Разследват ВЕЦ-ове

Покрай водната криза в Перник, а и в много други градове и села в България, нашумя темата за ВЕЦ-овете и ползването на вода за промишлени нужди. Кой разрешава строителство на ВЕЦ-ове, съобразено ли е водното количество с тях и ощетяват ли водоснабдяването за населението, замърсяват ли природата, кой ги източва – това са само част от въпросите, които са тема за коментар напоследък. Интерес представяват за обществеността и ВЕЦ-овете около водоизточниците на Самоков, в района на село Мала Църква.

Сдружение „Балканка“, което е най-активно в опазване на природата и водите, преди ден оповести, че „Една от големите фирми, собственици на ВЕЦ-ове, по една чиста случайност има случаен офис в случайната сграда на неслучайната Басейнова Дирекция Благоевград.

Същата случайно притежава „Каскадата Ретиже“ /фирмата, а не дирекцията/, а водовземане за производство на електроенергия при каскадно изградени ВЕЦ-ове е забранено от Закона за Водите неслучайно.

По този начин могат И да осъществяват контрол върху контролните органи, когато тръгват да контролират натука, натам на случаен принцип. Очаквайте в най-скоро време да започнат да издават и разрешителни за водовземане/ползване „на ишлеме“.