П О К А Н А

Покана
ЗА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
ОБЩИНА САМОКОВ,

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Самоков да вземат участие в заключителна информационна конференция по Договор № РД 50-188/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.
Конференция ще се проведе на 18.08.2016 г. от 17:00 часа в сграда на Общинска Администрация, гр. Самоков, ул. „Македoния” 34, ет V.
Програма:
17:00ч.-17:15ч. – Регистрация и получаване на материали
17:15ч.-18:15ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта
18:15ч.-18:30ч. – Кафе пауза
18:30ч.-19:00ч. – Дискусия
19:00ч. – Закриване
Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.