Професионална гимназия по туризъм представя постиженията си в работата по европейски проекти

Утре Професионална гимназия по туризъм ще представи работата си и своите резултати от 10-годишната си работа по програмите на Европейския съюз „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм +“. Ще бъде показана изложба и ще се проведат неформални срещи и разговори за споделяне на опита.

Бивши и настоящи участници в проектите, реализирани от училището, ще си припомнят опита и ще разкрият ползите от участието си в инициативите.
Мероприятието е част от „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays), с която Европейската комисия ще отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“ едновременно във всички държави по света, легитимни за участие в Програмата.