Протест в Самоков срещу завишената цена на водата от месец ноември

В понеделник вечерта в Самоков имаше протест заради увеличената цена на водата. От първи ноември цената на водата в Самоков е по-висока с един лев. Вече стойността й е 2,59лв. с ДДС., т.е. с 97ст. по-скъпа.

Пред протестиращите застанаха шефовете на ВиК Самоков – инж. Ивайло Добруджански, на ВиК Софийска област инж. Никола Нитов, кметът на Самоков Владимир Георгиев и други.

Организаторът на протеста Мария Галчева заяви: „Знаете защо сме се събрали  – да изразим своето несъгласие с увеличената цена на водата. Ако нашите искания не получат удовлетворение, няма да спрем. Ще продължим да питаме и да си търсим правата“ – заяви Мария Галчева. Тя изчете исканията на протеста. Скандира се „Оставки“, задавани бяха въпроси, някои от отговорите не се чуха, заглушени от скандиранията на самоковци. Протестиращите попитаха също колко абонати има на улица „Здравец“, какви суми постъпват от така нар. „улици с цветни имена“ в Самоков за ток, вода, данъци.

„Дружеството работи на загуба и повишението е необходимо, за да бъдат направени инвестиции. Ние сме преди всичко аварийно дружество, в договора с Асоциацията, в която участва и Общината, са фиксирани инвестициите. Те биха дошли от Европейския съюз. Община Самоков и дружеството ще могат да кандидатстват за европейски средства. По отношение на бизнес плана – внесохме предложенията във всички Общини, в ДКЕВР и в Асоциацията. За съжаление Асоциацията не се събра и не разгледа този бизнес план“ – бяха част от думите на инж. Нитов. „Цената на водата се определя от ДКЕВР, а не от нас“ – заяви той. „Имаше открито заседание и всички имаха възможност да присъстват – и институции, и граждани. За съжаление от Асоцицията, от кметовете на Общини – никой не дойде, както и от областта. Всички, включително и областният управител, знаеха, че има нов бизнес план“ – подчерта Никола Нитов.

Кметът обеща да се обобщят проблемите и да бъдат изпратени в институциите. „В закона вече няма разделение на помпажна и гравитачна вода“ – поясни той. „Инвестициите във ВиК мрежата са от данъците на самоковци. Държавата трябваше да види, че Общината отделя много средства, трябваше и държавата да задели средства. Цялата канализация на Искровете – Говедраци, Бели Искър, Маджаре, отива в река Искър“ – подчерта той.

Исканията на протеста:

 1. Ревизия на повишението на цената на водата, с оглед драститчното поскъпване и малобройните инвестиции в сектора.
  2. Отговор от експлоатационното дружество, относно формирането цената на водата (водоподаване, загуби, отвеждане на отпадъчните води и пречистването им). Да се обясни методологията и компонентите участващи във формирането на крайната цена на водата.
  3. Да бъде назначена постоянна комисия (работна група) от специалисти под контрола на общ. Самоков, която да следи и изисква от експлоатационното дружество да спазва стриктно ежегодно обявявани капиталови вложения за текущи и аварийни ремонти и изграждане на нови мрежи и съоръжения в сектора на ВиК и пречистване на водите на територита на общ. Самоков.
  4. Отчет за качеството на подаваната вода и подобряване на същото с оглед на заниженото такова в последните две години (поддържане на ниско налягане заради амортизараните улични водопроводи, начини и средства, използвани за обезпаразитяване и утаявне на питейната вода).
  5. Искане отчет за състоянието на водовземните съоръжения и довеждащите водопроводи, вкл. и за напорните резервоари на територията на общ. Самоков.
  6. Искане за отчет за инвестирани капитали по отношение на ремонти и изграждане на нови ВиК мрежи. Искаме три годишен отчет от експлоатационното дружество за вложени капитали по аварийни и текущи ремонти, отстраняване на стратегически аварии и капиталови вложения по изграждане на нови мрежи за териториалната водопреносна и канализационна мрежа на територията на гр.Самоков и селата в Общината.
  7. Предложения, мерки и отчет за бъдещи инвестиции за намаляване на загубите на вода в довеждащите водопроводи и градската водопроводна мрежа. Възстановяване в пълен капацитет на водовземанията от Бистрица и Пукната скала и проучване на други независими възможности, с цел намаляване на използваната вода, закупена от Софийска вода и независимо водоподаване за гр. Самоков и селата в общината.
  8. Инвестиции (дружествени и участие с европейски средства) в жизнено важни проекти за общ.Самокв, като изграждане на канализация в селата около гр. Самоков (например едно от най-големите села с.Широки дол няма изградена и въведена в експлоатация канализационна система, респективно и пречиствателна станция, изграждане на пречиствателни станции за населени места по поречието на р.Искър и р.Палакария (напр. Искровете)“ – са исканията на протеста.

На сесията през месец март тази година Общински съвет упълномощи кмета Вл. Георгиев, който е представител на Общината в Асоциацията по ВиК – София, да представи позицията на Община Самоков на общото събранието на Асоциацията и да гласува с против съгласуването на проекта за бизнес плана за развитието на дейността на ВиК ЕООД – София за периода 2107-2021г. За другите точки от дневния ред на заседанието на Общото събрание съветниците упълномощиха кмета да гласува със „За“.