Промяна в закона: Шефове заместват служители при дълъг болничен

Забраниха агресията на чиновниците

Българският чиновник е длъжен да не проявява грубост и неуважение към гражданите, които обслужва. Това е записано в промените в Закона за държавния служител, които бяха публикувани за обществено обсъждане вчера. До две седмици тези промени могат да влязат за гласуване в Министерски съвет. Чиновниците няма да имат право да проявяват каквито и да е политически пристрастия докато са на работа. Служителите ще могат да поемат работата на свой колега само след изрично съгласие. За това те ще получават и 50% от неговото възнаграждение. Ако няма кой да замести служител, който е в дълъг болничен, това задължение ще има прекият му ръководител.

От промените става ясно, че държавните служители ще са длъжни да използват годишните си отпуски само в календарната година, а ръководителят – да разписва молбите им за почивка.

Забранява се компенсирането на отпуск с парично обезщетение, освен при напускане. При необходимост чиновниците може да бъдат местени да изпълняват временно друга служба в рамките на същата администрация, ако не е по-ниска от заеманата. Преместването се допуска в същото населено място за не повече от 45 календарни дни в една и съща година. Със съгласието на самия държавен служител той може да бъде преместен за не повече от четири години на друга длъжност. В този случай преместването може да е в друго населено място.

Чиновниците, работили една година в една администрация, може да бъдат назначени в друга без конкурс за длъжността, ако отговарят на условията за нейното заемане.

източник: Фактор