Прокурор Милко Първанов започна работа в Самоков

Един уважаван от колегите си прокурор в България, чиито оценки след атестации винаги са високи, започна работа в Районна прокуратура – Самоков. Той е командирован в Самоков за три месеца от 19-ти юни. Колегите му споделят, че има продължителен стаж в професията, успешен е и има високи служебни резултати.