Проект на хотел „Самоков“ – Боровец с престижно отличие

Светлана Атанасова – изпълнителен директор на хотел „Самоков“ – к. Боровец, днес получи отличие за участието си по дейност в най-голямата Европейска програма за образование, обучение, развитие на младежи и спорт. Хотел „Самоков“ е бенефициент по програма „Еразъм +“ в партньорство с още 5 организации от България, Естония, Великобритания, Австрия и Македония. Целта на проекта е да се разработят нормативни документи – учебен план, учебна програма и Държавни образователни изисквания за лицензирането на професията „Уелнес инструктор“. Проектът се изпълнява в рамките на две години.

Отличието бе връчено в София в един от най-авторитетните хотели в България в присъствието на уважавани професионалисти от сферата на туристическата индустрия.

По време на работната част на събитието Центърът за развитие на човешките ресурси направи обзор на осъществените през изминалата година дейности. Бе отбелязан широкият обхват и ползотворен ефект от работата, реализирана в България, в рамките на Програмата. Проведе се и традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“. 

По време на церемонията бе съобщено, че след осъществена валоризация на проекти по Програма „Еразъм+“,  стартирали през 2016 селекционна година, проектът на хотел „Самоков“ за уелнес инструктори е получил висока оценка и е отличен със знак за качество.