Проект: машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели

 

За гласуването с машини в страната стоят два въпроса – първият е, че ЦИК няма необходимия административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички логистични въпроси за машините за гласуване. Ако машинното гласуване бъде въведено изцяло, ще бъде необходимо да се извършена обществена поръчка за доставката на машините, защото сегашната бройка нямало да бъде достатъчна. От предвидени 9 398 секции за машинно гласуване проблеми е имало само в няколко от тях, а общият брой на избирателите, гласували машинно, е близо 800 000 души.

Възможността да бъдат въвеждани данните в машините и разделянето на протоколите ще позволи по-бързото въвеждане на данните и отчитане резултатите от изборите, каза още Андреев.