Проект за колектор пред „Олимп“ ще струва около 2 бона, тръбен водосток и улица – 67 055лв.

Общински съвет вчера гласува докладна на кмета във връзка с кандидатстване на Общината за реализиране на проект „Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на к.к. Боровец , свързан с преливащата канализация на хотел „Олимп”. В документа се уточнява, че по пистата и пред търговските обекти е необходимо да бъде възложено изготвянето на ПУП- ПП /Парцеларен план/ за довеждащ канализационен колектор от хотел „Олимп“, през пет имота до изградената канализационна шахта пред хотел „Янакиев“.

Администрацията поясни за съветниците, че тази част попада извън границите на регулацията на Боровец и затова не е включена в основния проект на горецитирания обект. По предварителни данни цената на проекта е 1 700 лв. За възлагане на проектирането е необходимо към Капиталовите разходи на общината за 2018г. да бъде включена нова позиция за плана за довеждащ канализационен колектор. След одобряване на плана Общината ще може да кандидатства за реализирането му заедно с проекта „Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на Боровец.

Съветниците разрешиха да се ползват от бюджета и пари, във връзка с докладна от директора на Дирекция „ТСУЕП” към Общината. В нея се обосновава нуждата във връзка с изграждане на тръбен водосток и улица с о.т 301-о.т.302 в к.к Боровец-II да бъдат осигурени още средства в размер на 67 055лв.  лв. с ДДС.