Проведе се обсъждане поемането на общински дълг

Днес в Общината се проведе обсъждане на поемане на дълг за осветлението. Той е в размер на 1 851 283лв. Бе представен и проектът за подобряване на енергийната ефективност на уличното осветелние на 26 населени места – 24 села, Самоков и Боровец. Искането за средствата ще бъде отправено към Фонда за енергийна ефективност. 90% от сумата ще бъдат отпуснати от Фонда, 10% от Общината – 205 693лв. без ДДС. Кредитът е за срок от пет години, при годишна лихва 4,5%.

От фирма “Ен Ефект” презентираха обследването, извършено на сегашното състояние на уличното осветление. Последното подновяване е било в периода 2003г.-2004г. Инсталираните тела са 7 518 с мощност 668кw. Ако проектът бъде реализиран, икономията ще бъде в размер на 299 241лв. годишно, с които ще се погаси кредитът.

На обсъждането присъстваха кметът Владимир Георгиев, представители на “Самел 90”, фирмата, която произвежда осветителни тела за проекта; присъстваха също представители на общинска администрация и общинските съветници Николай Николов, Светлана Атанасова, Мартин Мартинов, Марияна Дренска, Васил Зашкев. Към обсъждането не проявиха интерес съветниците от ГЕРБ и ВМРО-БДЦ.