Пробация и обществено порицание за шефа на ВиК – Самоков, инж. Венцислав Тодоров

Самоковският районен съд излезе с присъда и призна за виновен Венцислав Тодоров – шеф на “ВиК” – Самоков. Присъдата му е за това, че на 17.07.2015г. в  Самоков, на събрание в Младежкия дом хванал Славчо Георгиев за врата и започнал да го стиска и души, с което му нанесъл лека телесна повреда. Според текста на присъдата от съда на В. Тодоров на основание чл. 130, ал. 2 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 НК му се налага пробация за шест месеца, при явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационния служител.

“ПРИЗНАВА подсъдимият Венцислав Тодоров със снета по-горе самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2015г. в гр. Самоков., на  събрание относно, издигане кандидатурите на общински съветници от ПП ГЕРБ гр.Самоков в Младежки дом в града в присъствие на Славчо Георгиев казал унизителни за честта и достойнството на последния думи, а именно „е сега ти ебах майката”, като обидата е нанесена публично – пред присъстващите на събранието хора, като на основание чл. 148, ал. 1, т. 1, вр. чл. 146, ал. 1, пр. първо от НК, вр. чл. 54, ал. 1 НК му НАЛАГА наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 3000 /три хиляди/ лева, както и му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено, чрез обявяване на присъдата в местния печат.

ПРИСЪДАТА може да се обжалва от страните пред Софийски. окръжен съд в петнадесет дневен срок” – е част от текста на присъдата.