Приключи ремонтът на пътя в Белчин. Със средства от ЕС в размер на 4 млн и 300 хил. лв. ще има още нови пътища в Самоковско

Днес се праведе Държавна приемтелна комисия за четвъртокласен път Белчин. Ремонтът на пътя е с дължина от около 5 км, строителните дейности са съгласно одобрения и изработен от Община Самоков проект, който спечели финансиране по оперативна програма „Развитие на селските райони”.

Пътят в Белчин е един от участъците на четвъртокласната пътна мрежа, предвидени за основен ремонт по проекта. Участъкът обхваща отклонението за Белчин от пътя Самоков – Дупница, преминава през селото и площадното пространство и завършва на разклона на пътя за София през Ярема. По цялото трасе е извършен основен ремонт на асфалтовата настилка с полагане на нова такава, поставена е пътна маркировка и пътни знаци, оформен е банкета на пътя, както и са трасирани и ремонтирани отводнителните канавки. На опасните участъци, на завоите и мостчета са поставени мантинели.

Стойността на целия проекта е 4 млн и 300 хил. лв., дейностите, включени в проекта предвиждат още строително-ремонтни дейности на общинските пътища, Самоков-Драгушиново – Злокучане, Самоков-Доспей, както и пътя, свързващ Злокучане с пътя за София.