Приключиха четенията на “Онгъл”

 

В неделя преди обяд приключиха четенията на Асоциацията за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”. По традиция те бяха тридневни с международно участие, под надслов “Вяра и култ”. Проведоха се и Девети Цар-Шишманови дни в Самоков, които бяха посветени на 1 150 години от покръстването на България (865 г.) и 180 години от завършването на православния храм „Свето Въведение Богородично” (Долномахленската църква) в Самоков (1835 г.).

Състоя се и Десетият фестивал на културно-историческия и природонаучния късометражен филм и фотография БАЛКАНСКА КУЛТУРНА ФИЛМОТЕКА. Бяха отличени етнолози, медиевисти и археолози с годишни награди на имената на проф. Тодор Иванов Живков, семейство Добреви и Асоциация „Онгъл”.

Както писа през лятото сайтът ни, Асоциация “Онгъл” този сезон имаше две експедиции – етноложка и археографска. Работа им бе фокусирана в Околите, в църковните библиотеки на Самоковска духовна околия и в Долномахаленската църква “Въведение Богородично”. Ръководители на проучванията и организатори на научния симпозиум са доц. д-р Константин Рангочев и д-р Росен Малчев.