Прехвърлянето на басейна се отмени

Съветниците на сесията си вчера умуваха докладна на администрацията, с която се предлага басейнът, който се води на общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности“ да се прехвърли към общинското предприятие „Спортни имоти и прояви”, става дума за плувен басейн с цялата прилежаща инфраструктура, оборудване и обзавеждане на стойност 525 539,25 лев.

Съветниците зададоха въпрос с какво цел се иска това. „Другия месец ще гледаме отчетите на общинските фирми. Нека се види и да се прецени кои ще остават, кои ще се закриват, кои ще се обединяват“ – коментираха по време на сесията съветници.

Кметът поясни, че става дума за счетоводно прехвърляне. „Както прецените. Басейнът се използва за тренировки, тежи на хотела, малко от гостите на хотела плуват, повече се ползва за спорт. На следващ момент ще ви предложим как да продължи да функционира залата. Хотелът в момента е затворен. Всичко трябва да мине под една шапка“ – поясни кметът.

Съветници споделиха, че комплексът трябва да стане едно и да бъде управляван ефективно, за да не е на загуба. Предложението за отлагане на това предложение бе гласувано и получи 4 въздържал се, 25 за.