Преобразуване на собственост в Мала Църква

Съветниците на сесията си в четвъртък взеха решение да се преобразува собствеността на УПИ-парцел за „читалище, поща, кметство с площ от 300 кв.м. по плана на село Мала Църква, ведно с част от построената в същия имот сграда, – мазе със ЗП от 12 кв.м., част от първи етаж  – поща с площ от 42 кв.м., втори етаж-кметство и читалище със ЗП от 176 кв.м. и пристройка към първи етаж със ЗП от 16,30 кв.м., актувани с АПОС през 2006г. от публична в частна общинска собственост и го обявява за частна общинска собственост, поради обстоятелството, че е престанал да има предназначението, за което са направени сградите.