Премиерът Бойко Борисов нареди кметовете да стягат дигите, областният управител Илиян Тодоров разпореди също на местната власт да вземе мерки срещу наводненията

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров спешно изпрати указания до кметовете на 22-те общини от областта, до комисар Пламен Зашев (директор на РД ПБЗН-София) и до директорите на „Басейнови дирекции“. Разпоредено е да бъде извършен преглед на общинските планове за действие при извънредни ситуации и за защита при бедствия, като се уточни състава на органите за управление и силите за действие. Трябва да се уточни и приведе в готовност техника за провеждане на неотложни аварийно-възстановителни работи, за изграждане на диги (багери, булдозери, камиони и др.), да се подготвят чували и да се уточнят местата за тяхното напълване с пясък. Кметовете трябва да мобилизират доброволци.

Градоначалниците трябва да предоставят своевременно в Областната администрация информация за състоянието на водните ресурси, разположени на територията на общините – сътояние на язовирите по поречия – критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, състояние на реките по поречия – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения; засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

При възникване на опасност от наводнение, населението от застрашените райони да бъде  известено навреме, а при необходимост –  и евакуирано в съответствие с областните и общинските планове за защита при бедствия.

Във връзка с прогнозираните и продължаващи валежи, в общините трябва се вземат допълнителни мерки за намаляване последиците от наводнение.

По данни на управителя на НЕК „Мрежови експлоатационен район“, в понеделник нямаше  електрозахранване в община Своге – с. Лесков дол и с. Осеговлаг; в общ. Елин Пелин – с. Потоп, като са изпратени екипи за отстраняване на авариите. Възстановено е прекъснатото през изминалата нощ захранване в с. Долни окол, община Самоков, в община Елин Пелин и община Сливница.