Пред попо – борина в Алино

Вчера в Алино се празнува „Пред попо борина“! “Селският поп обикаля от къща на къща и пее за здраве. По традиция на този ден се меси стругана погача, варят се сарми, има варен-търкан фасул, меси се и по-малко погаче, което се дава на попа. На масата се слага сурова пшеница и непреден „влас“ – вълна, който се дава на попа, защото гол кръст не се целува. Пред него вървят деца, наричани „чавкаре“, които казват: “Пред попо – борина”. С него върви клисарят с дисадзи (дисаги), в които събират даровете. Децата се пазят да не ровят в оджако (пепелнико), защото няма да се изведът (излюпят) пилетата през годината. Това е денят срещу „Водици“ или както още го наричат Йордановден” – разказа Момчил Чалъков, ръководител на групата за автентичен фолклор в Алино.