Предложение: „Крайречната зона“ да се кръсти на Крискарец

Съветниците ще решават утре дали да приемат предложението парк в „Крайречна зона“, изграден в  източната страна на коритото на река Искър да носи името «Крайискарец». Идеята е да се почете самоковския художник Христо Йончев – Крискарец.

„Някъде около 1830г. прадядо ни, Йонче, дошъл от Говедарци в Самоков и се оженил за Катерина – дъщеря на хаджи Сусана и хаджи Банко. Навярно е получил като зестра или е купил място в махалата „Крискар“, т.е. край река Искър, защото там се намираха къщите на и на тримата му сина – Зафир, Петър и Стоил.В къщата на дядо ми Зафир се е родил и баща ми като четвърто и последно дете на Спасия и Зафир Йончеви. Не само баща ни, но и ние, децата, сме „крискърци“ по рождение. След 1923г. баща ми започна да подписва картините си с псевдоним „Крискарец“ и с него остана извесетен в художествените среди“ – разказваше приживе Мария Йончева, дъщеря на Христо Йончев.

Христо Йончев е известен с пейзажите си от Рила.

Едно от езерата е кръстено на него, а самият той дава името на Страшното езеро.

През 1931 година участва в основаването на Историческия музей в Самоков, където работи като музеен уредник. Много от неговите платна са притежание на Музея и са част от неговата постоянна художествена експозиция.