Предлагат училището в Радуил да стане защитено

Съветниците от Самоков на предстоящата си сесия в четвъртък, първа за тази година, ще гласуват решение за селско училище. Конкретно става дума за определяне на защитено училище на територията на община Самоков, съгласно изискванията на Постановление на Министерски съвет. Общински съвет – Самоков предлага на Министъра на образованието и науката Основно училище „Христо Смирненски“ – село Радуил, община Самоков, да бъде включено в списъка на защитените училища за учебната 2021/2022 година.