Преди 34 години Меснер затвори короната на осемхилядниците

На 16 октомври 1986 г., преди 34 години, Райнхолд Меснер завършва своята „корона“ от 8000 м върхове, изкачвайки Lhotse, четвъртата най-висока планина на Земята, заедно с Hans Kammerlander.

За Меснер това всъщност беше изкачване номер 18 до върха на една от 14-те планини с над 8000 метра. Всъщност той два пъти е изкачил Нанга Парбат и Еверест (и на двете планини втори път е изкачил изцяло самостоятелно и по различни и нови маршрути, дори само частично в случая с Покрива на света), плюс двата Гашербрума, също се изкачи последователно при първото пресичане на два 8000 м върха.

Първото му изкачване на връх 8000er е през 1970 г.: Нанга Парбат от страна на Рупал, отваряйки нов маршрут на най-високата стена в света (4500 метра надморска височина) заедно с брат си Гюнтер, за съжаление убит от лавина, когато вече са завършили отчаяно спускане по Култа на Спероне от страната на Диамир.

Най-важното и често подценявано нещо обаче е, че освен първите две експедиции (Нанга Парбат от страната на Рупал и Манаслу), плюс случаят с първото изкачване на безкислород на Еверест, при което той и Питър Хабелер се опираха на той друга експедиция (но те помогнаха да се отвори път), във всичките си други изкачвания Меснер сам замисля и организира свои собствени експедиции.

Алесендро Филипини