Прегледи за изкривяване на гръбнака в Корпуса за социални услуги

Вчера в Корпуса за социални услуги се проведе поредната презентация и преглед на деца и потребители на услугите му.
Темата беше превенция на гръбначните изкривявания – сколиоза. Става въпрос за деформация на гръбначния стълб, която представлява изкривяване на гръбнака настрани (наляво или надясно).
„Това заболяване се счита за най-сериозно измежду трите вида. При наличието на такова изкривяване често се появяват вторични изкривявания, които са в следствие на опитите на тялото да стабилизира стойката си. По този начин главата, раменете и таза се накланят в посока противоположна на гръбначното изкривяване. Когато водещата кривина е отдясно, сколиозата се нарича декстросколиоза, а когато е наляво се нарича левосколиоза“ – поясни за читателите на „Самоков инфо“ д-р Светла Николова – летор на презентацията.
Изкривяването може да се намира в различни области на гръбнака, като причинява дисбаланс на мускулите, които ни държат изправени, което от своя страна води до постоянно напрежение в тях. Възможно е да се получат структурни изменения на целия грабнак, както и скъсяване на размера му, които зависят от градуса на изкривяването. Заболяването бива вродено или придобито.
Аномалии по време на бременноста са причина за появата на вродена сколиоза. Придобитата сколиоза може да е вследствие на: рахит – неправилна стойка в училище или на работа – дисбаланс в работата на гръбначните мускули – травма, претърпяна операция или тежко заболяване.
В по-често разпространената си форма сколиозата не води до изменение на формата на гръбнака и е лечима чрез физиотерапевтични пражнения, правилна стойка и плуване. Когато са на лице структурни изменения, се наблюдава усукване на гръбнака. За да се спре влошаване на заболяването, а в най-добрия случай и за да се лекува, се носи корсет (при децата това се прави до завършване на пубертета, а понякога се стига и до операция, при която се поставят имплантанти ). 
В Корпуса бяха направени прегледи на деца до 7-годишна възраст от основните целеви групи:
 деца в риск (0-7 г.):, деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност; деца, чиито родители са безработни; деца, чиито родители получават социални помощи; деца без личен лекар, или чийто личен лекар не е педиатър; деца, чиито родители не са здравно осигурени; непосещаващи детска градина или непосещаващи друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа; деца с увреждания; деца със здравословни проблеми.
Както писа сайтът „Самоков инфо“ Корпусът за социални услуги е за деца от 0 до седем години и се намира в двора на училище „Петър Берон“. Корпусът предоставя пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства.
Вчерашните консултации се проведоха по услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ чрез специалистите, работещи в Корпуса – медиатор, социален работник, педиатър, рехабилитатор и медицинска сестра. С родителите на прегледаните деца бе проведен разговор от рехабилататора и педиатора. Тези, при които бе открит здравословен проблем, бяха насочени към специалист.
„Оказва се, че много деца след четвърти клас вече са със сколиоза. По време на презентацията беше дадена подробна информация за сериозността на този здравен проблем. Липсата на подобни прегледи утежнява ситуацията, затова ние решихме, че ще бъдем полезни с предоставянето на тази у32482965_1924849424215761_2535560443141816320_nслуга в Корпуса за социални услуги. Преди години такива прегледи в училище се правеха от травматолози. Сега сколиозата се открива най-често от личния лекар или от родителите, но в повечето от случаите, когато сколиозата вече е напреднала. Едва тогава се търси специалист и лечението е по-сложно. Затова превенцията е важна“ – сподели Ангелина Гаврилова, която е ръководител на Корпуса за социални услуги.