Почина бившият кмет на Самоков /1984г.-1986г./ Валентин Велинов

От този свят си отиде Валентин Велинов. Той беше кмет на Самоков от БСП в годините 1984г.-1986г. Доста време след приключване на активната му партийна кариера, остана в активната политика. През 2002г. заедно с Латинка Тонкова учредиха дружество и бе изграден „Спортен комплекс „ЛАВА” АД. В него Общината апортира имоти и получи дял акции – 20-24% в него. Поради пропуски в сключения тогава договор стана възможно мажоритарният собственик да гласува увеличение на капитала, с което делът на Община Самоков бе силно намален. Така всички решения по отношение на управление на капитала мажоритарният собственик може да взима самостоятелно. Единственият изход според създадения казус бе Общината да излезе от дружеството чрез продажба на своя пакет от акции.

Валенин Велинов бе и шеф на хотел „Рила“ в Боровец, преди да настъпи ерата на „Мулти“ и Илия Павлов. Популярен бе и с това, че е възпитаник на елитни школа в бившия СССР.