Почва ремонт на школото в Говедарци

Днес бе подписан договорът за ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов” в село Говедарци. Ремонтът на училището включва внедряване на енергоефективни мерки чрез поставяне на топлоизолация, ремонт на фасадата и частична подмяна на дограмата. Парафи в договора сложиха кметът на общината Владимир Георгиев и избраният чрез обществена поръчка изпълнител консорциум „Техноком”. Подпис положи управителят Пламен Атанасов. След церемониално разменяне на папките с подписаните договори, управителят на консорциума благодари за гласуваното доверие и сподели, че фирмата има опит в строителството и е изпълнявала включително и обекти на общината, сред които е ремонт на сградата на „Кутнахора“.

Проектът е на стойност 259 367 лв. и се финансира по „Красива България”, като програмата поема 33% от стойността, останалите 67% са съфинансиране от страна на Община Самоков. По изискванията на проект „Красива България” ще бъдат наети 12 лица за целия срок на договора. Те в момента приключват обучението си. Част от тях са жители на Говедарци.