Постижения на учиниците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

На първи юни ученици от начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ получиха куте купи, медали, грамоти и сертификати за постиженията си в проведените състезания „Математика без граници“, „Многознойко“- направление“ Родна реч“ и „Математика“.
Директорът Диана Карабожилова връчи официално отличията на най- добре представилите се ученици.
Медалисти от „Математика без граници“ :
Първи клас: Карина Димитрова, Александър Кочев, Никол Стоянова, Деян Гаджов.
Втори клас: Владислава Николова, Емил Вардаров, Кристиян Фунтаров, Анастасия Апостолова, Пламена Димитрова, Мари Гайдарова, Деа Николаева, Франк Димчев, Марио Каймаканов, Александър Тосков, Александра Видинова, Марти Петков, Валентина Янкова.
Трети клас: Христо Георгиев.
Четвърти клас: Инна Макова, Иван Алексов, Александра Георгиева.
Финални купи от състезанието „Многознайко“ бяха връчени на Карина Димитрова-I клас, Петър Машов -II клас, Виктория Цветанова- III клас, Божидара Пашова- III клас и Александра Георгиева- IVклас.