Помощи по решения на съветниците

Съветниците разрешиха да се подпомогнат със средства жители на Самоков и селата. Средствата се отпускат за лечение. За две лица се дават по 500лв., на едно лице – 400лв., ще се внесат документи за отпускане на персонална пенсия по заявление на Тони Петров, на едно лице ще се отпусне еднократна парична помощ в размер на 1 000лв. за поемане на част от разходите по престоя в Терапевтичен център „Ка-спорт- Трамплин”. Съветниците отказаха предоставяне на помощ на М. Иванова поради липса на правно основание.