Ползване на дървесина за местно население

На септемврийската си сесия съветниците одобриха проекторешение на ПК по екология, в чийто състав са Ваньо Тодоров, Радослав Христов, Цветелина Джелепова, Чавдар Йорданов и Мартин Мартинов. Според решението Общински съвет даде съгласие за ползване на дървесина от общински горски територии както следва: чрез продажба на стояща дървесина на корен по ценоразпис за местно население с обща кубатура 2503 м3 стояща маса в следните насаждения: в землището на с. Гуцал –1514 х – с обща кубатура 209 м3 стояща маса; в землището на с. Марица –1555 д-с обща кубатура 668 м3 стояща маса; в землището на с. Радуил –1594 в, 1594 е, 1595 б – 1626 м3 стояща маса.