Плащат на СИК-овете от 21-ви

Община Самоков уведомява, че от 21 до 30-ти ноември ще изплащат възнагражденията на членовете на Секционните избирателни комисии от I –ви и II-ри тур на изборите.

Удостоверенията за участие в изборите и банковите сметки да се представят в стая 307 до 21.11.2016 г.

Изплащането ще се извършва и на гише № 11, намиращо се на партера на община Самоков от 09,00 часа до 17,00 часа.