Планът за нови 5000 легла в Паничище спрян от съда  

Природата в подножието на Национален парк Рила може да си отдъхне засега

 На 10 март 2016 г. Административен съд – Перник е решил, че предложението за подробен устройствен план на село Паничище ще окаже постоянно отрицателно въздействие върху биооразнообразието в планината Рила с визираните в него 5000 нови легла и го е отменил.

Село Паничище в подножието на Национален парк Рила е замислено като легловата база на планирания курорт „Паничище–Езерата–връх Кабул“, известен още като „Супер Паничище“. Преди много години курортът беше отхвърлен от Министерство на околната среда и водите, но части от него се изградиха на парче. Например, бяха изсечени няколко от планираните писти над Паничище, прикрити като „противопожарни просеки“. Беше построен и лифтът от хижа „Пионерска“ до хижа „Рилски езера“. Заради многото хора, които го използват, Седемте рилски езера започнаха да се заблатяват и има реална опасност да изчезнат в близко бъдеще, ако не се вземат мерки.

Делото в Административен съд – Перник се точеше вече четвърта година. То е във връзка с Оценката за съвместимост на проекта за Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП) на село Паничище, община Сапарева баня, за изграждане на хотели и инфраструктура за 5000 души в Рила. Делото беше образувано след жалби на лица от гражданска група “Граждани за Рила”, WWF България, „Зелени Балкани“ и Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО срещу издаденото от Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник положително решение по оценка за съвместимост на плана от 25 октомври 2012 г. Тогава РИОСВ-Перник прие, че изграждането на нови хотели за 5000 души няма да окаже отрицателно въздействие върху защитените животни и птици в зоните от Натура 2000, които се намират непосредствено до планираните зони на урбанизация.

След няколкогодишна разходка между Административен съд – Перник и Върховния административен съд делото бе върнато на съда в Перник с предписание да бъде разгледано от друг състав при пълно прилагане на материалния и процесуалния закон. При повторното разглеждане Административен съд – Перник разпореди комплексна експертиза от пет вещи лица.

В резултат на проведените експертизи Административен съд – Перник отмени решението по оценка за съвместимост на РИОСВ-Перник, постановено през 2012 г., с което регионалната инспекция съгласува предложения ПУП.

“Много важна подробност е, че плановете за това строителство имат пряка връзка с Общия устройствен план на курорта „Паничище-Езерата-връх Кабул“. Части от този план бяха скандално реализирани в периода 2007-2011 г. с построяването на лифт от хижа “Пионерска” до хижа “Рилски езера” и изсичането на просека за ски до трасето на лифта. Това вече съществуващо негативно въздействие върху Национален парк Рила и кумулативният му ефект заедно с предложеното ново строителство дори не бяха коментирани в доклада по Оценка за съвместимост, който обжалвахме. Въпреки одобрението на този доклад от РИОСВ-Перник, екологичните проблеми в района на Седемте рилски езера вече са очевидни за всички“, обяснява Нели Арабаджиева от “Граждани за Рила”.

Очаква се РИОСВ-Перник да обжалва решението на Административен съд – Перник, което ще прати делото отново във Върховен административен съд за окончателно решение. По този повод Вера Петканчин от “Граждани за Рила” коментира: “При такова развитие на нещата разчитаме на компетентно и безпристрастно решение, което да потвърди изводите на безкомпромисните експертизи на вещите лица. Те категорично посочват огромните пропуски в оценката за съвместимост. Вярваме, че РИОСВ-Перник няма да си позволи за втори път след това да взема решения на сляпо под инвеститорски натиск”.

„За да остане природа в България“