Пишат ни…Ще се измият ли улиците в Самоков?

Здравейте!

Различини мерки се прилагат в различните градове по света и у нас срещу заразата с опасния вирус. В България в един от градовете даже напръскаха от въздуха, което се оказа неудачно и несъобразено с националния крисизен щаб.

В Самоков се напръскаха детски площадки и места в центъра, а ще се вземат ли същите мерки и за тези в селата и в кварталите? – би било хубаво да се помисли и за тях.

Не е ли разумно също да се измият улиците? Според прогнозата скоро снегът ще се стопи и ще има условия улиците в града и в селата, там, където ги има, разбира се, да се измият.

Самоков отдавна има проблеми с чистота, така че очакванията в тази насока не са големи. В доста градове е въведено разделно сметосъбиране, не се ползват контейнери от този тип, като в Самоков, но явно модерното тука трудно си пробива път и трудно вирее, след като дори след почистване от страна на Общината на простраства около града и селата, сметищата се трупат само часове след това.

Вероятно Общината разполага с пари за миене на улици. Справка в решенията на ОбС от месец декември миналата година показва, че съветниците са приели решение за актуализация на план-сметката за 2019г. и са одобрили промени в нея. Увеличен е бил планът по разхода в общ размер, възлизащ на 271 232 лв. по позиции за обезпечения по чл.60 от ЗУО х 3.81 лв./тон/- увеличение с 16 508 лв.; отчисления по чл.64 от ЗУО х 57,00 лв./тон/-увеличение със 176 724 лв.; метене и миене на улици, зимно почистване на площади, алеи, парк.територии, училища и детски градини и гробищни паркове – увеличение със 78 000 лв.

Намален бе планът по разхода в размер на 162 400 лв. по позиции: сметосъбиране и сметоизвозване на БО по анализни цени по договор: намаление със 135 000 лв.; разходи за невъзстановим ДДС на разходите по т. 1.5 от план-сметката: намаление с 16 000 лв.; саниране, закриване и рекултивация на стари замърсявания и почистване на микросметища: намаление с 11 400 лв….Не е ли редно БКС да свърши нещо полезно в тази критична ситуация?

Мария Андонова