Петър Георгиев положи клетва за съветник

Инж. Петър Георгиев днес се закле и встъпи в длъжност като съветник в новия Общински съвет. На предишното заседание в Читалището той не присъства, затова днес подписа клетвения лист. Удостоверението му бе връчено от зам.-председателя на Общинска избирателна комисия Георги Димитров. Той припомни, че Петър Георгиев е бил съветник и в предишния ОбС и е с безспорни заслуги за развитието на Самоков.

Преди седмици инж. Петър Георгиев заяви, че новоизбраният Общински съвет не е на нивото, което е очаквал и изглежда е предизвикал гняв в колегите си съветници, които днес не го подкрепиха, след като бе предложен за един от заместниците на Общински съвет. При гласуването той получи 10 гласа за, 19 се въздържаха.