Пари за читалищни състави

На сесията в четвъртък ще бъде гласувано предложение на комисията по образование към Общински съвет. Докладната е относно финансиране на танцови състави по подадени от тях искания. Комисията предлага Общински съвет да отпусне средства – 5 000 лв. на Школата по танцово изкуство към Читалище-паметник „Отец Паисий- 1859” – гр. Самоков. Средствата да се осигурят от параграф „Календар на културните събития в Община Самоков за 2018 г. – т. 68, резерв за непредвидени разходи, свързани със сектора „Култура”.

Другото предложение е Общински съвет да даде 1 500 лв. на групата за народни танци към НЧ „Христо Ботев-1926″ – село Райово.