Пари за читалища

Пари за читалищна дейност отпуснаха днес на сесията си съветниците. Според проекторешение на Постоянната комисия по образование става дума за 3 300лв.

 

Читалищните настоятелства са поискали финансова подкрепа от Общината. За финансиране на Народни читалища по подадени от тях искания днес съветниците от Самоков взеха съответните решения.

Постоянната комисия към ОбС по образовение имаше проекторешение, според което Общински съвет – Самоков може да отпусне средства в размер на 2 000 лв. на НЧ „Стойне Ангелов – 1932” – с. Бели Искър, както и 1 000 лв. НЧ „Христо Ботев-1903” – с. Радуил, 300 лв. на НЧ „Селска пробуда-1904” – с. Ковачевци.

Средствата в размер общо 3 300 лв. и ще се осигурят от параграф „Календар на културните събития в Община Самоков за 2018г.“ от намаление на: „Изложба на открито, като заложените в размер на 3 500 лв. средства са за закупуване на ролбанер-стойки и обработка на фотосите за изложбите на открито/. съветници и администрация уточиха, че изложбата е осъществена чрез външно финансиране в размер на 3 000 лв. и 800 лв. собствени средства; пари се прехвърлят също и от предвидените за финансово подпомагане на културни институции в Общината за реализиране на различни дейности, възникнали в процеса на работата им – 500 лв./ и от „Отбелязване на 100 години от края на Първата световна война – 100 лв.“ – за събитието не са изразходвани средства, то е било организирано от Общинска библиотека „Паисий Хилендарски”, съвместно с ученици от Техническа гимназия „Н. Вапцаров” – посочват местните овластени в документите, които придружават решението за отпускане на парите.

По време на сесията съветници казаха, че читалищата трябва да оправдават парите, които им се отпускат. В някои села дейност липсвала. „Трябва да има по-голям контрол и повече дейност“ – заяви съветник.