Пари за читалищата и училищата

361 080 лв. ще има за читалищата тази година. Както е известно, те са 25. Субсидираните бройки ще бъдат 51. Парите ще се разпределят от комисия, съгласно указанията от Министерство на културата.

Предвиждат контроли  за парите в образованието. РИ на МОН – София област изпрати до Общината искане за изготвяне на справка за разходване на изплатените от държавния бюджет средства за общинските училища за 2015 г.

Въвеждането на системата за делегирани бюджети увеличи правомощията на директорите, като единствен фактор за определяне на месечните и допълнителните трудови възнаграждения в тази сфера. Това се отчита като проблем през годините. Заражда се тенденция финансирането на училищата да бъде поставено в пряка зависимост от възнагражденията, т.е. допълнителни средства училищата да получават при недопускане на неразплатени разходи и в случай, че средните размери на месечните и допълнителните възнаграждения са в рамките на средните за страната.

Справката, която трябва да бъде предоставена в РИО от Общината включва численост на персонала, изплатените за 2015 средна брутна работна заплата, среден годишен размер на допълнителното трудово възнаграждение, размер на диференцирано заплащане, сумата, изплатена за работни облекло и размер на неразплатените разходи.