Пари за светофар, кулата в Райово, пръскачка и др. предвидиха за отпускане от бюджета

Съветниците на юлската си сесия гласуваха докладна на администрацията и разрешиха от бюджета да се предвидят средства за нови обекти и техника. Сред тях са за кула в Райово за ранна превенция на горски пожари на територията на община Самоков” –   6 216 лв. В отговор на съветника Васил Благоев защо е необходима сумата, след като кулата не е работила от изграждането й,  кметът посочи, че кулата е пострадала от мълния и ще бъде възстановена.

За подмяна на светофарни секции на кръстовището на ул. „Софийско шосе”, ул. „Македония” и ул. „Преспа” –  12 444 лв.

За Моторна пръскачка” –  1 000 лв.

За „Снимки и фотографии от Възрожденски Самоков” – 500лв.

Необходимите средства в размер на 19 952 лв. се осигуряват от „Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“.