Пари за ремонти и строителство

С решение от вчерашната си сесия Общински съвет направи промени и увеличи плана по разхода в Списъка за капиталовите разходи за 2018 г. 1 296 лв. трябват за „Храсторез за нуждите на общинското строително пресприятие.

За дървен навес в гробищен парк в с.Клисура” са потребни 1 390 лв., за ремонт на ограда – гробищен парк с.Клисура” –  5 672 лв., за ремонт на ограда – гробищен парк с.Доспей” –  7 705 лв. За изработка и монтаж на четири броя билбордове”са нужни 20 698 лв., за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийните характеристики за кметство с.Долни Окол, кметство с. Рельово, кметство с. Горни Окол и кметство с. Гуцал”,  5 040 лв., за отоплителна камина на кметство с.Говедарци – 1 363 лв.,  за направа за настилка от шлайфан бетон за подход и подземен гараж на сграда на Община Самоков” със сумата от 45 431 лв.

Одобрено бе внедряване на WEB базирана облачна система „Туризъм 360 – Община Самоков”, системата ще бъде включена в списъка за капиталови разходи за 2019 г. на стойност 36 000 лв.