Пари за библиотеката

С решение на Общински съвет от четвъртък се увеличи планът на бюджета в дейност „Градски библиотеки”със сумата от 820 лв. задължително съфинансиране по Договор за безвъзмездно финансиране с Фондация „Глобални библиотеки”. Намерението е да се реализира проектът  „Библиотеката-активен участник в обществения живот”. Размерът на безвъзмездното финансиране е 3 808 лева, а общо планираните разходи по проекта са 4 628 лева.  Средствата се осигуряват от резерва на Общината за неотложни и непредвидени разходи.

Бе добавена и нова позиция в Списъка за капиталови разходи за 2017 г. „Противообледителна система за сняг за покрива на общинска библиотека „Паисий Хилендарски”,  на стойност – 6 257 лв. Средствата се осигуряват от резерва за непредвидени и неотложни разходи. Проектът за новото съоръжение обхваща покрива на сградата на бившя партиен дом и включва полагане на нагревателни кабели за улуци и водосточни тръби, и изграждане на система за управление, монтаж и настройка – поясняват от общинска администрация.