Парите за култура според проекта за бюджет за 2018 година

След няколко дни в Общината ще се проведе обществено обсъждане на бюджета за тази година. Общинска администрация вече публикува в сайта си и новните показатели на проекта за общинския бюджет.

Според проекта ще са необходими 300лв. за Богоявление през следващата година, за Ден на родилната помощ – 100лв., за честването през февруари на битката при Булаир – 350лв., за Поклади през март са трябват 800лв., за Тодоровден – 1 400лв., 4 000лв. за Трети март и 140 години от Освобождението на България от турско робство, а за честването на Освобождението на Самоков от турско робство и тържество при паметника „Кръста“ – 3 000лв. Както е известно това тържество Общината го организира през месец май.

800лв. ще трябват за Осми март, за Великден – 5 000лв. , 3 000лв. за наградата „Захарий Зограф“, 4 000лв. за 24- ти май, 2 000лв. за Ден на детето, 30 000лв. за празника на Самоков, за празник на картофа през есента – 10 000лв., като е предвидена научна конференция и техническо изложение.

За Националната награда по фотография „Анастас Карастоянов“ ще трябват 10 000лв. за концертната праграма. За Коледните и новогодишни празници ще се предвидят според проекта 11 000лв., общо за съборите по селата разходите ще са 36 500лв.

Отделно са планирани средствата за фестивалите през годината. За Младежкия фестивал, организиран съвместно с Фондация „Сийд“ ще са необходими 2 000лв., толкова ще трябват и за „Сред природата“ през месец май, 4 000лв. ще са необходими за „Магията на Рила“, който се организира съвместно с хотелиерите в Боровец, 4 000лв. трябва да се предвидят и за Рилския зелник.

8 000лв. за Чакъровите тържества, за „Боророк – 7 000лв., 4 000лв. за „Дар от природата“ в Говедарци, 4 000лв. за фестивала „Ритъмът на планината“, 8 000лв. за Международен пленер по скулптура и живопис.

Според проекта за бюджет отделно трябва да се предвидят разходи за финансиране на различни формати в областта на културата и за подпомагане на неправителствени организации, примерно за описание на културни паметници – 2 000лв., за осигуряване на рамкови условя за изкуство и културна продукция – 2 000лв.

Предвижда се оформяне на алея на починалите известни личности и са потребни по първоначални сметки 2 000лв. В проекта за бюджет са изброени личностите, чиято памет ще е почетена в алеята.

За издаване на луксозно издание на историята на Чамкория и Боровец ще са необходими 30 000лв., за каталог на наградата „Анастас Карастоянов“ – 5 000лв.

За паметника на опълченците е пресметнато, че са необходими 60 000лв. Както писа сайтът „Самоков инфо“ , на декемврийската сесия темата бе дискутирана и бяха коментирани средствата за изграждане на паметника. На сесията стана ясно, че има два проекта за паметник, които са на различна стойност.

Според проекта за бюджет ще се изгражда и паметник на Васил Стоин, който ще е на стойност, според изчисленията на този етап, 16 800лв.

За ремонт и обзавеждане наДоспевската къща според проекта за юджет ще са необходими 50 000лв. Както е известно, според проучвания, това е семейната къща на Димитър Христов Зограф.

Предвидени са и средства за награден фонд на конкурси и други културни прояви. Сред предвидените разходи са 800лв. за победителите на Тодоровден, 4 500лв. за носителя на наградата „Захарий Зограф“, плюс 1 500лв. за победителите в конкурса за детска рисунака – „Захарий Зограф“, 2 100лв. за победителите в конкурса за фотография.

В отделен параграф са предвидени и разходите за дейността на Художествената галерия. Общо средствата за културните събития по календара са 400 565лв.