Паметникът на опълченците отвори дискусия за визията на Самоков

 

Мненията са различни, предстои да се гласува вариантът на паметника на януарската сесия на Общински съвет

На декемврийската сесия на Общинки съвет се чуха много мнения за изграждане паметник на опълченците в Самоков. Окончателно решение не се взе.  Съветници адмирираха дискусията за паметника, тъй като други паметници в Самоков се поставиха през последните години, без решението да бъде съобразено с архитектурната среда на града, визията му, общественото мнение и становището на професионалисти в областта на скулптурата.

Както писа сайтът „Самоков инфо“, изграждането на паметника е по идея на Инициативен комитет. Инициаторът за изграждане на паметника Бойчо Стамболийски и представителите на Инициативния кометет настояват да бъде реализиран техният проект, изготвен от специалисти и извървял пътя на одобрение през много институции. Съгласуван е и с Министерство на отбраната. Изграждането му би струвало около 14 595 лв.

По думите на главния архитект на Общината Надежда Клинчева вариантът, предложен от скулптура Марин Марков по-естествено се вписва в градската среда. В центъра на бъдещия паметник според този вариант е поставена статуя на Никола Корчев със знамето на опълченците. На стоящи зад фигурата гранитни плочи е предвидено да бъдат изписани техните имена. По предварителни разчети строителството на този паметник би струвало 41 400 лв.

Кметът Владимир Георгиев изрази мнението си, че ще бъде по-добре да има фигура в центъра на мемориала и това е подходящ начин за отбелязване на 140-годишнина от Освобождението. Той заяви пред съветниците, че е поканил пред тях Марин Марков, автор на проект на паметника. „След заседанията на комисиите коментирахме, че за Трети март трябва да откирем паметника. Затова е тази дискусия. Можем да направим конкурс, ще се явят предложения и със сигурност ще има доволни и недоволни. Аз не притискам никого и не казвам това тряба да е вариантът. Касае се за централна градска част и затова предлагаме този вариант“.

Бойчо Стамболийски – иницатор за изграждането на паметника също взе думата: „Защо сега са тези светкавични реакции? Искам да разбера кой предложи варианта на г-н Марков – дали архитектите, или специалистите от общинска администрация. Къде бяха досега тези хора?  Досега се водеха пазарлъци за място, било частна собственост, после се оказа, че не е. Струва ми се, че някой се притеснява от опълченския кръст на този паметник. Тогава да сложим един полумесец и всички османски символи, и да приключат споровете. Нашият проект е на човек, който е приложил лиценза си, проектирал и е други обекти. Имам обяснение донякъде за бързането и за натиска нашият проект да бъде елиминиран. Нека всеки да гласува по съвест. Според мен цари сразяващ страх от публичен контрол на изпълнението и финансирането. Пише в решението на комисията по ТСУ, че трябва да има процедура за разрешение за поставяне на паметник. Вие извървяхте ли целия път през областната комисия и дугиинсттуции, през Министрво на отбраната? Целите обезличавеното на направеното от гражданите. Апелирам съветниците да гласуват в полза на нашия вариант – той е добър и като констукция, и като оформление, минал е и през областна комисия, и пред ресорната комисия на Министерство на отбраната.

 

По темата се изказаха общинските съветници инж. Петър Георгиев, Емил Николов, Васил Зашкев, Светлана Атанасова, Венета Галева, инж. Александър Кроснев и други. Всички бяха на мнение, че компетентни специалисти трябва да се произнесат относно визията на паметника и кой от двата проекта е по-добър, за да не се стига до парадокси като тези с паметника на Константин Фотинов.

Архитект Клинчева заяви, че проектът, който е входиран в Общината е изработен от конструкторката Шехтова. „Моите уважения към всички проектанти, но не може един монументално-декоретивен паметник да бъде оформен като визия от инженер – конструктор и след това да се сложи печат на техническия контрол, който удостоверва колко кубика желязо има в този паметник. След август месец имаще период на предаване на документацията, ние подготвяхме виза за съгласуване с Общински съвет и с Министерство на културата и след това да се издаде разрешение за строеж и за поставяне на монумента. Паметникът, който е предложен от Бойчо Стамболийски ми напомня на архитектурата по социалистическо време, на така нар. „социалистически неокласицизъм“. Тези пематници се поставяха тогава на доста по-висок пиедестал, на хоризонта на човешкото око и се е целяло да доминира над околното просранство Искаме този паметник да се включва в градската среда, тънка е границата между кича и масивния монумент, всеки човек има своя собствена позиция. Имаше предложени три места, общинска администрация предложи това място – в центъра на Самоков да е този паметник“.

Светлана Атанасова също взе отношение по темата: „Радващо е, че стигаме до обсъждането на конкретните паметници, защото всички знаем колко години извървяхме с въпроси дали изобщо да го има, после къде да му е мястото и т.н. Считам, че общинска администрация трабяваше първо да направи една визуализиця как би стоял единият вариант и как другият на съответното място. Вариантът с морените не ми изглежда подходящ за центъра на града. Може би сега не сме готови да вземем решение, затова нека комисия от скулптори да си каже мнението за най-подходящия вариант. Според мен паметникът, който е на организацонния комитет би стоял добре в центъра на града.

 

Съветникът Венета Галева предложи решението за паметника да се вземе на друга сесия. „Може би решението трябва да има друга формулировка – възлага на кмета да определи комисия, която на следваща сесия да предложи решение“.

Силвия Стойчева – председател на ОбС също бе на мнение да се гласува предложението на Венета Галева да бъде представен одобрен от съответната експернта комисия вариант за паметник на опълченеца. „Нека да не си поставяме крайни дати  и непременно на Трети март да бъде открит. Боевете на Шипка не са били на Трети март, те са били на друга дата и в друг сезон и имаме достатъчно време да направим нещо стойностно, без да ни притискат срокове. В тази комисия да бъдат включени представите на Инициативния комитет, експерти и скулптори, хора, котио са компенентни по този въпрос и на следващото заседание да се представи окончателен вариант за паметника на опълченеца“ – заяви Стойчева.

 

Към мненията на съветниците се добавя и още едно становище, което е изпратено до зам.-министър председателя Кр. Каракачанов

 

ДО ЗАМ. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА

              Г-Н КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

 

            ИСКАНЕ  ОТ  ГРАЖДАНИ   НА  ГР.  САМОКОВ

  представлявани от инж.Любчо Любомиров  Луков,

            УВАЖАЕМИ Г-Н  КАРАКАЧАНОВ,

 

   Молим да одобрите изграждането в гр.Самоков на ОБЩ ПАМЕТНИК  на всички, участвували във войните за съществуването и обединението на България!

   При Вас е постъпило предложение от Бойчо Стамболийски -родом от самоковските села,  за изграждане само на паметник на двайсетина доброволци/опълченци/ от Самоковска община в руско-турската война от 1877-1878г. и Вие сте го одобрил. Но едно, че няма пари и за него, че има различни списъци на опълченци, но пък и освен тях във войните за милото ни отечество са участвували още десетки хиляди други наши предци, КОИТО СЪЩО ИМАТ ПРАВО НА СИНОВНА ПОЧИТ !

1/Това са както хилядите самоковски опълченци, които през трите месеца на 1382г. са се влели в оредялата войска на Цар Иван Шишман в  последните и боеве срещу настъпващата огромна турска армия в местността Рудежо над гр.Самоков, където в края на тримесечните битки е отрязана главата на царя в местн. Цареви кладенци-до Радиозавода. Със спомените и песните на доспейци за тези битки е закърмен Паисий Хилендарски и тях е възпял в своята История.

2/Този паметник ще бъде и за всички хайдути от Самоковска община, водили неравни битки против турското владичество.
А те са воювали цели 5 века. Половината мъже от града са участвували в различни битки с четата на Чакър войвода. И само те ли !

3/Този паметник ще бъде и за стотиците самоковски четници- -участници в четите за освобождение на поробената част от Македония в края на 19 и началото на 20-ти век. От общо 3 революционни кръжока в България, чиято цел е била освобождението на Македония, събирането на пари, оръжие и хора, два са били в Самоков-в Протестантското и в Железарското училище.Самоковски ученик -четник от последния клас на Протестантското, е дал идеята да бъде отвлечена мис Стоун за откуп, който да послужи за закупуване на оръжие. И заедно с други четници -самоковци, вземат най-дейно участие в отвличането.  Няма книга, в която да не го пише.Най-късия път от София до Македония за четите е бил през Самоков по долината на река Бели Искър, Демир- капия и Якоруда. Десетки чети са преминавали през Самоков, оборудвали са се и са набирали хора от града и общината, тук са се връщали и лекували след битките в поробена Македония. В това число четите на Яне, Гьорче, Гоце и т.н. Гоце многократно е присъствувал на кръжоците в двете училища.  От София през Самоков и Демир капия е бил най-краткия път до поробена Македония.Населението на Самоков е македонско по език, традиции и българщина, както пишат още Захарий Зограф в своите творения и Поп Велкович в първия препис на История Славяноболгарская, направен в Самоков- в присъствието на Паисий-“по его уреждению“. Езикът, традициите и лютият патриотизъм на самоковци-са на македонски  българи! Благоевград е основан от самоковски търговци като Самоковска Джумая, попитайте в тамошния музей ! В Самоков до Автогарата трябва да се изгради и отделен паметник на Владо Черноземски, който години на ред е шофирал автобус от София до Самоков и обратно, имал е изгора самоковка, която го е чакала и изпращала на мястото, където е пристигал и от където е тръгвал автобусът за София. Единствено командироването му в Марсилия осуетява тяхната сватба…Този човек няма ли нужда от паметник, уважаеми г-н председател на ВМРО ?! Има разбира, се, всички имат !

4/ Този общ паметник ще бъде и за хилядите войници, офицери и за 10-те самоковски генерали,  сражавали се 6 години в двете Балкански и Първата световна война за освобождение на българските земи и национално обединение.
   Имената на стените на читалището са само на убитите в тези войни.Общо участниците в тях са десетки хиляди самоковци. Защо те да нямат паметник ?!
   
Ако  паметникът с дължина 6 метра  бъде само за двайсетина опълченци в Руско-турската война, участвували в по 1-2 битки, някои изобщо не участвали, защото  били коняри и кашавари, това ще бъде позорен опит за ново разделение на нацията, за тролене/интригантстване/  в интерес на външни сили  против националните интереси.
И не на последно място Об Съвет трябва да приготви пари и подходящи места за отделни паметници на всички, които изброих плюс някои други, като големината, дължината и стойността им трябва да съответствуват както на броя на хората, така и на техния принос.Едно е двайсетина души да са участвували в 1-2 битки, друго е хиляди да са гнили в окопите и планините години наред. А няма от къде да ги вземе, при реално 80% безработица.
  И не на последно място-центърът на Самоков на гробище ли трябва да заприлича с една камара паметници ?! Ще има ли Общината пари за всички тях и от чий залък да  вземе ? Разбира се, че няма да има!
Не е ли най-честно паметникът да бъде един за всички ?! Защо всички, които току що изброих-да нямат паметник ? 
Вместо тези огромни пари да се дадат за храна на най-бедните, които нямат нито работа, нито осигуровки, мръзнат и гладуват като  кучета и мрат като мухи, за да може някои  да се бият в гърдите с поредната си глупост, с която целят да привлекат обществено
внимание. В градчето с 25 хил. Души работи само една малка фабрика и общо-под 1000 човека.Другите живеят от жалките пенсии на старците.
На края бих искал да споделя мненията на някои особено известни българи за царска Русия и причината да се води Руско-турската война. По всеобщото  мнение на нашата историография, в това число и тази от 1944 до 1989г.,  тази война  е водена за излаз на царска Русия на Проливите и Средиземно море, при което земите, населени с българи- наричани Задуная, да бъдат плацдарм за това.
Васил Левски- На въпроса какво ще прави, когато България се освободи, той отговаря: …“Ще отида в Русия и там ще правя комитети, там чалми няма, но робството е по-страшно.“
  Димитър Благоев- политически затворник в руските царски зандани като ученик и студент в Русия за участие в социалистически кръжоци: “ Русия е тюрмата на народите.“

И това е написано в издание на ЦК на БКП през 1949г., а Благоев е основател на тази партия като БРСДП-тесни социалисти.
   Аналогични трактовки за царския режим, при който 90% от населението са били роби-крепостни селяни, продавани заедно със земята, могат да се прочетат от всички видни българи във всички учебници по история. Това е единствената държава, чието население тогава официално е било роби.
    Предлаганият от Стамболийски паметник е особено неудачен и за това, че има няколко списъка на опълченци с различни имена в тях. Ще започнат задрасквания, чупения, псувни, кавги, обиди, съдилища и т.н., което ще бъде позорно, но умишлено предизвикано.
А интерес от това имат само платени чужди агенти и наши нещастници, които освен от държавата, не могат да изкарат 2 лв. на свободния пазар. Подавляващото мнозинство от самоковци искаме спокойствие и разумен баланс и вярваме, че ОбС ще огледа внимателно  този въпрос. Нека съгласно закона се проведе официално обявено обществено обсъждане, защото такова не е проведено, нека се вземе мнението на водещите историци и историографски научни центрове, становищата на поне парламентарно представените партии, на учителите по история в Самоков, на БАН и няколко Исторически факултета.

     Вашето окончателно становище е най-важно, уважаеми г-н Карачанов.

            Вярваме, че ще уважите молбата ни и ще дадете съгласие паметникът на участниците във въоръжените борби за България,

С уважение: инж. Любчо Луков и група самоковци