О  Б  Я  В  А ЗА РАБОТА

„Самоков – Боровец” АД, к.к. Боровец, хотел „Самоков” търси да назначи механик боулинг. Изисквания – технически познания, компютърна компетентност. Предимство – владеене на английски език.

 

Необходими документи:

  1. Заявление в свободен текст;
  2. Копие на диплома за завършено средно образование;
  3. Автобиография.

 

Документите се подават в отдел „Човешки ресурси” в хотел „Самоков” или на
е-mail: samokov_hotel@mail.bg.

 Телефон за връзка:   0750/ 32602; 0888 771 766