Още 8 дни платен отпуск получават учителите във Варна

Учителите в община Варна ще получат допълнителни 8 дни платен отпуск. Това залегна в анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието, подписан днес между кмета Иван Портних и представители на две работодателски организации и три синдиката в тази сфера.

Осемте дни платен годишен отпуск са за педагогическите специалисти в детските градини и училищата, които останаха без отпуск заради извънредното положение за COVID-19. Тези дни не могат да се прехвърлят за други календарни години, а ползването им ще става по преценка на директора и създадена от него организация.

От синдикатите и работодателските организации изразиха удовлетвореност от постигнатата договореност и посочиха, че вече са подписани колективни трудови договори с изгодни условия и за работещите в сферата на социалните дейности, здравеопазване и култура.