Още ремонти в Пожарната

Общината финансира обновяване на настилката в двора на Районната служба за пожарна безопасност

Община Самоков пое и изпълни ангажименти по отношение на извършване на ремонти в пожарната, въпреки че сградният фонд не е собственост на Общината. През миналата година бяха извършени ремонти на санитарните помещенияа в сградата, а през миналата седмица бе асфалтирано в двора на службата. Дворът бе със стара и повредена настилка, по него трудно се придвижваха служебните автомобили.

„Целта е да се подобрят условията на работа в Районната служба и от друга страна да не се чупят автомобилите. Преди две години по проект бяха закупени противопожарни коли, а Община Самоков направи проект и построи гаражните клетки за съхранението им“ – припомнят от общинска администрация.

„Намеренията на общинското ръководство са Общината да кандидатства за финансиране по ОП „Региони в растеж” за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата – ремонт и саниране на покрив и фасада, подмяна на дограма и инсталации“ – казаха още за медиите от Общината.